Mažųjų valančiukų diena

 IGP5131Šiais metais vasario 16 dieną minėjome rašytojo ir švietėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus 215-ąsias gimimo metines. Pirmieji mūsų gimnazijoje šį vyskupo jubiliejų paminėjo pradinukai. Vasario 12 d. vyko „Mažųjų valančiukų diena“. Ta proga pas mus į svečius atvyko pradinukai iš Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos bei Plungės Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos.
Renginio tikslas – ne tik paminėti vyskupo M.Valančiaus jubiliejų, bet ir susipažinti, susidraugauti su pradinukais, kurių mokyklos, kaip ir mūsų gimnazija, pavadintos šio iškilaus žmogaus vardu, puoselėti žemaitiškas tradicijas, išsaugoti žemaičių tarmę, kurią taip puoselėjo ir mylėjo vyskupas.

Susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorius Zenonas Garbenčius. Apie renginius šiais metais, mūsų miesteliui tapus  „Mažąja Lietuvos kultūros sostine“, pasakojo kultūros centro direktorė Rima Jokubauskienė.  Mūsų gimnazijos pradinukai prisiminė  M.Valančiaus nuveiktus darbus Žemaitijai, svarbiausius jo gyvenimo faktus, atvykusiems draugams papasakojo apie savo mokyklą. Geografijos mokytojas Bronius Kleinauskas papasakojo apie M.Valančiaus mokymąsi Žemaičių Kalvarijoje, jo atminimo įamžinimą. Daug šypsenų pradinukams sukėlė pasakojimas apie tai, kaip M.Valančiaus bandė skristi nuo kalno su skėčiu ir kitos mokykloje iškrėstos išdaigos. Smagu buvo išgirsti svečių prisistatymus. Kiekviena klasė paruošė po žemaitišką numerį: kas „Žemaitišką valsą“ sugrojo, kas apie žąselę tinginėlę paporino,  žemaitišką žaidimą ar šokį sutrepsėjo ar šiaip žemaitiškos liaudies išminties pažėrė. Pradinukai vieni kitiems draugiškai plojo ir susidomėję klausėsi žemaitiškos kalbos.
Po pertraukos linksmai ir draugiškai nusiteikę šventės dalyviai rinkosi į antrąją „Mažųjų valančiukų dienos“ renginio dalį. Jų laukė „Linksmosios žemaitiškos užduotys“. Klasės susiskirstė į komandas, kurios turėjo žemaitiškai užrašytus daiktus atpažinti, paukštelius žemaitiškai pavadinti, vardus bendrine kalba pasakyti, žemaitiškus posakius sudėlioti. Ne tik galvelę pasukti reikėjo, bet ir rankos taiklumą išbandyti teko: reikėjo į krepšį pataikyti ryšulėlius.
Renginio vedėja pradinių klasių mokytoja Irena Taujenienė už surinktus taškus komandoms „sukierkas“ dalino, tad nė vienas nuskriaustas neliko. Ir žiūrovams nebuvo kada nuobodžiauti. Jie taip pat turėjo atsakinėti į klausimus, žemaitiškai paskaityti. O už teisingus atsakymus riestainių gavo.
Šventės pabaigoje gimnazijos direktorius Z. Garbenčius renginyje dalyvavusioms mokytojoms įteikė padėkos raštus, o mokinius apdalino saldžiomis dovanėlėmis. Atsisveikindami pradinukai vieni kitiems sakė ne „Viso gero!“, o „ Iki pasimatymo!“

Pradinių klasių mokytoja Irena Taujenienė