Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Šios dienos vardadieniai:

Nuorodos

Skaitliukai

Karjeros centro tikslai ir uždaviniai

Tikslai:

 1. Padėti mokiniams planuoti profesinę karjerą atsižvelgiant į individualumą, darbo rinkos poreikius.
 2. Užtikrinti prieinamumą prie egzistuojančių profesinio informavimo priemonių.
 3. Informuoti mokinius apie profesijų pasirinkimo galimybes, supažindinti su profesijų pasauliu.
 4. Ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi, bei prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, bei tolimesnių studijų kokybę.

Uždaviniai:

 1. Teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo sąlygas Lietuvos aukštosiose ir profesinėse mokyklose.
 2. Informuoti apie mokymosi galimybes kitose šalyse.
 3. Informuoti ir patarti dėl mokymosi krypčių, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų.
 4. Teikti informaciją apie profesijas, ir darbo rinką, bei jos prognozes.
 5. Teikti informaciją apie profesinės karjeros galimybes.
 6. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
 7. Kaupti, sisteminti informaciją.