Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Šios dienos vardadieniai:

Nuorodos

Skaitliukai

Abiturientams

Mokymų ciklas „Programavimo pamokėlės“

Mokymų ciklas Programavimo pamokeles

Projektas „Būk ŠUmnas“

Pasiulymas mokykloms

Informacija vyresnių klasių mokiniams

2014 m. lapkričio 5 dieną vyresnių klasių mokiniai kviečiami atvykti į Plungės Ryto pagrindinę mokyklą, kur vyks renginys  - Karjeros diena "Tavo sėkmės traukinys 2014". Mokiniai turės galimybę susitikti su aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais, dalyvauti individualiose  konsultacijose. Kiekvienas mokinys galės dalyvauti dviejų pasirinktų mokyklų pristatymuose.

Renginio dienotvarkė.

Studijos Kauno Technologijų ir kraštotvarkos fakultete

Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra kviečia studijuoti abiturientus šiose studijų programose:

  1. Želdiniai ir jų dizainas - mokės projektuoti želdynus, įgyvendinti projektus, kurti savo verslą,  suteikiama kvalifikacija – inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis, specializacija – sodybos želdinimas.
  2. Agroverslų technologijos – mokės planuoti ,organizuoti ir valdyti specializuoto ūkio veiklą, kurti savo įmonę, suteikiama kvalifikacija- žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
  3. Darnus ūkininkavimas (agroturizmas)- modulinė programa orientuota į alternatyvius verslus, kaimo turizmu ir darniu ūkininkavimu, mokės planuoti ,organizuoti ir valdyti konkurencingo ūkio veiklą, kurti savo įmonę, suteikiama kvalifikacija- žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Pasirenkant šias studijų programas,  įgysite profesinio bakalauro laipsnį.
Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  • pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
  • antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  • lietuvių kalbos ir literatūros  brandos egzamino įvertinimas

Papildomi kriterijai yra šie:

  • tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  • motyvacijos įvertinimas;
  • profesinė patirtis (priimamiems į koleginių studijų programas).

Pagrindiniai kriterijai taikomi priklausomai nuo studijų srities, krypties arba krypčių grupės, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.
Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas;
2015 m. visiems pretendentams būtina sąlyga yra anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimas B1 lygiu.
Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: www.zak.lt