Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Aštuonioliktoji abiturientų laida. 1984-1985 m.m.

Aštuonioliktoji abiturientų laida. 1984-1985 m.m.
Mokiniai: Mokytojai:
 1. Armalytė Nijolė
 2. Barakauskaitė Regina
 3. Brencius Andrius
 4. Danėlevičius Zenonas
 5. Gramauskaitė Edita
 6. Jankauskas Jonas
 7. Klibavičiutė Dalia
 8. Kniukštaitė Alma
 9. Lauraitis Darius
 10. Lingytė Daiva
 11. Linkevičius Algirdas
 12. Mikaitė Ramutė
 13. Miklušytė Virgilija
 14. Norvaišas Gintaras
 15. Petrauskaitė Ramutė
 16. Riaukaitė Nijolė
 17. Rutkus Arvydas
 18. Šetkauskytė Inga
 19. Šideika Rimantas
 20. Urbonaitė Gina
 21. Valančiauskaitė Vida
 22. Tenytė Alma
 23. Abelkis Arvydas
 24. Zaveckytė Marytė
 25. Gedvilaitė Edita
 1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
 2. Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
 3. Kleinauskienė Milda - užklasinio darbo organizatorė
 4. Staigvilienė Adelė - pionierių vadovė
 5. Vaišvila Algimantas - karinio parengimo vadovas
 6. Danėlienė Aldona
 7. Gaižaitis Algimantas
 8. Gaižaitienė Birutė
 9. Gedvilienė Elena
 10. Juodeikis Albinas
 11. Juzaitis Jonas
 12. Klenauskienė Birutė
 13. Kleinauskas Bronius
 14. Lauraitienė Bronė
 15. Meškauskienė Alma
 16. Meškauskas Steponas
 17. Mikalauskienė Regina
 18. Mikalauskas Algirdas
 19. Neniškis Juozas
 20. Petrauskienė Ona
 21. Skeivienė Zita
 22. Skėrienė Stasė
 23. Stonienė Mėta
 24. Vlrkšienė Irena
 25. Valančauskienė Kazimiera
 26. Griškėnas Gintautas
 27. Juodeikienė Jadvyga
 28. Kontrimaitė Elena
 29. Zonytė Stefa

Add comment


Security code
Refresh