Aštuntoji abiturientų laida. 1974-1975 m.m.

Aštuntoji abiturientų laida. 1974-1975 m.m.
Mokiniai: Vakarinės - pamaininės mokyklos: 
Mokytojai:
1.Butkutė Laimutė
2.Bužinauskaitė Genovaitė
3.Daugėla Paulius
4.Gaubys Stanislovas
5.Gembutytė Danutė
6.Griciūtė Genovaitė
7.Juodeikis Antanas
8.Juodeikis Vytautas
9.Kaveckas Juozas
10.Kaveckaitė Laima
11.Katkaitė Zita
12.Litvėnaitė Ina
13.Markūnaitė Asta
14.Miečiutė Ramutė
15.Pakalniškis Kazys
16.Pladokaitė Virginija
17.Pociūtė Angelina
18.Skeivytė Milda
19.Šatikaitė Zinaida
20.Sopa Vaclovas
21.Urbonaitė Genovaitė
22.Valančiauskaitė Emilija
23.Virketis Vaclovas
24.Žvinklytė Birutė
25.Cirtautaitė Elena
26.Razanovas Kazimieras
27.Šlepavičius Romualdas
28.Rimkutė Janina
1.Abelkis Algirdas
2.Bertulis Albinas
3.Perminąs Bronislovas
4.Skeivys Algirdas
5.Urnikis Stasys
1. Šatikienė Aleksandra - direktorė
2. Neniškienė Eugenija - pavaduotoja
3. Mingėlienė Jovita - užklasinio darbo organizatorė
4. Darzinskaitė Zina - pionierių vadovė
5. Sielkauskas Petras - karinio parengimo vadovas
6. Butkutė Dalia
7. Danielienė Aldona
8. Danielius Stasys
9. Girkontaitė Birutė
10. Gaižaitis Algis
11. Gedvilienė Elena
12. Jasevičienė Laima
13. Juciutė Ramutė
14. Juodeikienė Jadvyga
15. Leinartienė Valė
16. Lauraitienė Bronė
17. Meškauskas Steponas
18. Meškauskienė Alma
19. Mikalauskas Algirdas
20. Neniškis Juozas
21. Petrauskienė Ona
22. Petrutis Kostas
23. Skeivienė Zita
24. Šleinius Jonas
25. Vasilytė Mėta
26. Viržintienė Janina
27. Viršilaitė Birutė
28. Ozolienė Stasė