Pamokų laikas

1 - pamoka: 8:30 - 9:15 
2 - pamoka: 9:25 - 10:10 
3 - pamoka: 10:20 - 11:05 
4 - pamoka: 11:35 - 12:20
5 - pamoka: 12:30 - 13:15 
6 - pamoka: 13:20 - 14:05 
7 - pamoka: 14:10 - 14:55 
8 - pamoka: 15:00 - 15:45

Informacija

Nuorodos

Skaitliukai

Apie Žemaičių Kalvarija

Žymiausios Žemaičių Kalvarijos vietos


Architektūrinės vertybės: Žemaičių Kalvarijos bažnytinių pastatų absamblis: Žemaičių Kalvarijos
Šv. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia, kuriai 1988 m. Popiežius Jonas Paulius II suteikė Bazilikos
titulą ir 19 su kryžiaus kelių koplyčių bei Gegrėnų Jėzaus Nazariečio bažnyčia.

Lankytinos vietos: Gardų ozas, Šarnelės kiemai, Varduvos dubuma, Margupio kanjonas, "kabančios" Gegrėnų griovos, Platakių kalva - gamtinės krašovaizdžio vertybės.

Memorialinės (istorinės) vertybės: poeto Vytauto Mačernio kapas ir sodyba Šarnelės kaime, Vytauto Mačernio muziejus Žemaičių Kalvarijoje, Konstantino Bružo sodyba - muziejus Žemaičių Kalvarijoje, Vincento Juškos, Emilijos Pocaitės ir kt. knygnešių bei žymių žmonių, dvasiškių kapai Beržų kapinėse Žemaičių Kalvarijoje, žymių žmonių kapai Gegrėnuose (bažnyčios šventoriųje ir kapinėse), kaimų kapinaitės, sodybos.

Archeologinės vertybės: Žemaičių Kalvarijos piliakalnis (Šv. Jono kalnas) bei senkapiai (Žvizdro kalnas), Šarnelės(Švedų) piliakalnis su senovine gyvenviete ir Šarnelės akmens a. stovykla, Gegrėnų piliakalniai (Pilė, Pilies kalnas ir Getautės), Jazdauskiškių piliakalnis (Girkantės), senkapiai, Vilkų alkakalnis.

Dailės vertybės: Stebuklingasis Madonos paveikslas, Šv. Kryžiaus relikvijorius, Šventųjų, vyskupų paveikslai, skulptūros Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, paveikslai ir skulptūros Gegrėnų bažnyčioje, koplytėlės ir koplytstulpiai (45 vnt.) Žemaičių Kalvarijoje, Gegrėnuose, daugelio seniūnijos kaimų sodybose.